2011, സെപ്റ്റംബർ 14, ബുധനാഴ്‌ച

My Books

നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌


മഴ ചാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു

ഒരു നൂല്‍മഴ!

വയല്‍ വരമ്പില്‍ കയറിയിരുന്ന്
ഒരു പച്ചത്തവള


മഴയില്‍ കുറുകുന്നു.

താഴെ,വെള്ളത്തില്‍
തലനീട്ടി

ഒരു നീര്‍ക്കോലി

തവളയില്‍ മാത്രം
ബദ്ധശ്രദ്ധ
നാകുന്നു.

പെട്ടന്ന്,
ഒരു പെണ്‍കുട്ടി
വയല്‍ വരമ്പിലൂടെ

പുള്ളിപ്പൂക്കുട നിവര്‍ത്താതെ
മഴ നനഞ്ഞ്‌
തിരിഞ്ഞു നോക്കി നോക്കി
പ്രാണനെടുത്ത്‌ പിടിച്ചമാതിരി
അണച്ചുകൊണ്ടോടിയോടി
പ്പോയി!
പേടിച്ച്‌
തവള വയലിലേയ്ക്കൂളിയിട്ടു.
ഇരനഷ്ടപ്പെട്ട്‌ നീര്‍ക്കോലി
വെള്ളത്തിലേയ്ക്ക്‌

തലവലിച്ചു.
ദൂരെ,
വയല്‍ വരമ്പിലാരോ
തിരിഞ്ഞുനടക്കുന്നു.


Posted by എരമല്ലൂര്‍ സനില്‍കുമാര്‍മഴയില്‍

കാറ്റില്‍ മുടി വിതര്‍ത്ത്‌
മഴ ചിരിക്കുന്നു!
മഴയില്‍,
നനഞ്ഞും നനയാതെയും
ഞങ്ങളാദ്യമായി
ഒരു കുടക്കീഴില്‍ നടക്കുന്നു!
മഴയില്‍,

അവളുടെചുരുള്‍മുടിയിഴകളില്‍
നീലക്കണ്‍ പീലികളില്‍
+

കവിള്‍ത്തടങ്ങളിലൊക്കെയും
പ്രണയം
മഴത്തുള്ളികളായ്‌
ചിരിതൂകുന്നു!

ഈ മഴ
തോരാതിരുന്നെങ്കില്‍.......
ഈ വഴികള്‍
തീരാതിരുന്നെങ്കില്‍........

Posted by എരമല്ലൂര്‍ സനില്‍കുമാര്‍പ്രണയകാലം


ഏട്ടുകാലിപ്പെണ്ണിന്ന്
ഇത്‌ പ്രണയകാലം\
ആദ്യ രതിയുടെ തളര്‍ച്ചയില്‍
തളര്‍ന്നുറങ്ങും
കരുത്തന്റെ
മജ്ജയും മാംസവും
കാര്‍ന്നു തിന്നാന്‍
കരുതിയിരിക്കേണ്ട കാലം

എരമല്ലൂര്‍ സനില്‍കുമാര്‍